Hardlopen de tweede sport van Nederland?

22 maart 2021

Zo’n 4,5 miljoen Nederlanders geven aan minder te sporten wanneer hun sportclub dicht is. Vooral kinderen tot en met 12 jaar (49%) en jongvolwassenen tot en met 30 jaar (38%) sporten minder wanneer zij niet bij hun club terechtkunnen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek ‘Sportgedrag en effecten coronapandemie’ over de maand februari 2021, uitgevoerd door Kantar in opdracht van NOC*NSF. Uit de cijfers blijkt ook dat het hardlopen groeit. Het zou wel eens de tweede sport van Nederland kunnen worden.

De cijfers voor de breedte in de sportwereld tonen een mat beeld. bijna een kwart van de Nederlanders geeft aan lastig motivatie te vinden om in zijn of haar eentje te sporten (23%). Bij de leeftijdsgroepen 13-18 jaar (31%), 19-30 jaar (34%) en 31-44 jaar (27%) liggen deze percentages nog hoger. Met name de binnensporten zijn geraakt door de lockdown.

Nederlanders minder fit en minder weerbaar

De coronacrisis trekt een zware wissel op de fysieke en mentale gesteldheid van Nederlanders. Vooral op de groep Nederlanders die minder is gaan sporten of is gestopt met sporten. In de verlengde lockdown geeft maar liefst 51% van deze groep aan zich fysiek minder fit te voelen.

Onder jongeren van 19 t/m 30 jaar ligt dit percentage zelfs nog hoger (61%). Deze groep jongeren geeft aan zich ook minder weerbaar te voelen (42%). Eén op de vier Nederlanders die minder is gaan sporten of die gestopt is met sporten zegt een stuk ongezonder te zijn gaan eten.

Graag met trainer

“Deze cijfers laten zien dat het niet goed gaat met de mentale en fysieke weerbaarheid van de Nederlander", concludeert Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF: We hebben onze sportclubs nodig om te blijven bewegen. Op vaste momenten, onder begeleiding van een trainer-coach, sámen kunnen sporten; dit zijn voor veel Nederlanders hele belangrijke factoren in hun motivatie om te blijven bewegen."

"Het is daarom cruciaal dat ook de binnensporters weer snel bij hun club terechtkunnen. Dat geldt zeker voor de jongere leeftijdscategorieën. We zien dat zij het zwaarst gebukt gaan onder de coronacrisis, zowel mentaal als fysiek. Sport biedt de oplossing om gezond uit de crisis te komen.”

Hardlopen 2e sport van Nederland?

Het gaat goed met het hardlopen in Nederland. In de sportdeelname Index van februari groeit de sport met 2%. Dat lijkt weinig maar op het geheel van alle inwoners in Nederland, betekent dat per maand duizenden extra trainingsrondes op de hardloopschoenen.

Tot de lockdown was fitness de eeuwige tweede grootste sport in Nederland. Hardlopen/joggen stond altijd op de derde plaats. Als de lockdown lang gaat duren kan hardlopen/joggen de tweede plaats veroveren. Nu staat de sportdeelname op 11% voor hardlopen en joggen. Fitness is gedaald van 22% naar 13%.

Verandering in onderzoek

Kantar voert sinds januari 2021 maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere maand aan minimaal 3.000 Nederlanders van 5 jaar of ouder gevraagd of zij in de afgelopen maand hebben gesport, welke sporten en hoe vaak.

In de februari-meting 2021 hebben 3049 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. Voor het rapport ‘Sportgedrag en effecten coronapandemie’ zijn er een aantal extra vragen gesteld over het effect van de lockdown en de avondklok. Voorheen voerde Ipsos de maandelijkse sportdeelname-metingen uit voor NOC*NSF. Kantar meet in haar panel gemiddeld een 9% lagere sportdeelname in Nederland dan Ipsos.

Auteur: Marc Gerlings

#hardlopen #trainer #sportdeelname #breedtesport #wewinnenveelmetsport #coronacrisis

Deel dit artikel