Algemene Ledenvergadering Hardlooptrainers Nederland woensdag 21 april 2021

19 maart 2021

De algemene ledenvergadering van Hardlooptrainers Nederland van 2021 wordt een digitale vergadering en deze vindt op 21 april plaats. De leden van Hardlooptrainers Nederland ontvangen een uitnodiging voor de vergadering. Daarin staat hoe je je kan inschrijven voor deelname aan de online vergadering.

Datum: woensdag 21 april 2021
Locatie: online vergadering via Teams
Start ALV: 19.30

Agenda

Op de agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2021 staan onder meer:

 1. Opening
 2. Vaststellen Notulen Algemene ledenvergadering 2020
 3. Evaluatie 2020
 4. Doel 2021
  • Opleidingen
  • Challenge 25k
  • Cadeau voor de leden
 5. Financieel Verslag
 6. Corona update
 7. Oplevering nieuwe website Hardlooptrainers Nederland
 8. Ideeën vanuit de leden, ontwikkeling van het vak trainer en coach
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting

Invloed?

Wil je meer punten op de agenda? Laat het weten aan het bestuur van Hardlooptrainers Nederland. In de persoonlijke uitnodiging die de leden per e-mail ontvangen, staat hoe je dat kan doen.

#hardlooptrainers #hardlopen #alvhtn2021 #atletiek

Deel dit artikel