Verzekering

Je bent goed verzekerd

Als je als trainer lid bent van Hardlooptrainers Nederland ben je ook goed verzekerd. Ben je met een groep op de weg of in de natuur, je weet dat je activiteiten goed gedekt zijn. Een zeker gevoel en dat alleen al is het lidmaatschap meer dan waard.

Q&A Hardlooptrainers Nederland

Er is een verzekering afgesloten waarbij de polis zaak-/letselschade dekt welke is toegebracht aan derden door de trainers ontstaan uit de activiteiten welke trainingen omvat buiten de trainingen bij de atletiekunie om.

Het betreft hier een zogenoemde secundaire verzekering. Dit betekent dat indien trainers/coaches hun activiteiten uitvoeren bij de Atletiekunie aangesloten verenigingen/stichtingen dan geldt deze polis als secundaire dekking ten opzichte van de polis van de atletiekunie. De Atletiekunie heeft een eigen aansprakelijkheidspolis waarop de trainers zijn medeverzekerd wanneer zij werkzaamheden verrichten voor de Atletiekunie of daarbij aangesloten verenigingen.

Enkel trainersactiviteiten. Als bijvoorbeeld een hardlooptrainer boksles geeft, is dit niet gedekt.

Iemand moet lid zijn van Hardlooptrainers Nederland en een bevoegd of bekwaam hardlooptrainer zijn.

Dat betekent dat je wel erkende opleiding moet hebben genoten voor het trainersvak. Dit dient met voorkeur de trainersopleiding te zijn van de Atletiekunie, maar bijvoorbeeld iemand met een ALO of CIOS opleiding kan hier ook onder vallen. Een cursus van een lokale hardloopvereniging is niet voldoende.

De schade die verzekerd is, is de schade die ontstaat door verwijtbaar handelen van de trainer. Het moet dus gaan om letsel- of materiele schade als gevolg van verwijtbaar handelen van de trainer.