Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt in opdracht van Hardlooptrainers Nederland door Hardlooptrainers Nederland met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Hardlooptrainers Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet functioneren van deze website.

Hardlooptrainers Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei (in)directe schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Ook aanvaardt Hardlooptrainers Nederland geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade welke ontstaan is door de onjuistheid en/of onvolledigheid van de, door de gebruiker, op de website geplaatste informatie.

Hoewel Hardlooptrainers Nederland alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Hardlooptrainers Nederland, anders dan de door ons beschikbaar gestelde middelen.