Gesprek sportsector met kabinet over sport en training in 2021

10 december 2020

Vandaag heeft het kabinet met NOC*NSF en de KNVB gesproken over de gevolgen van het coronavirus voor de sportsector. Bij het gesprek waren de minister-president Mark Rutte, minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark (foto), de voorzitter van NOC*NSF Anneke van Zanen-Nieberg en namens de directie van de KNVB Eric Gudde aanwezig.

Het kabinet en de sportsector hebben tijdens het gesprek stilgestaan bij het belang van sport en bewegen voor de vitaliteit van Nederlanders. Ook de groepsgrootte van 4 personen bij trainingen was een onderwerp.

In het gesprek is afgesproken dat het kabinet advies gaat vragen aan het OMT over de vraag of er vanaf januari 2021 weer door iedereen getraind kan worden in de amateursport, waarbij ook specifiek wordt gekeken naar de groepsgroottes en passende leeftijdscategorieën in de sport. Daarnaast kan het betaald voetbal mogelijk in januari beginnen met de zogeheten fieldlabs, om kennis te verzamelen over groepen in stadions. Het liefst was het betaald voetbal meteen gestart met beperkt publiek, maar voetballen met publiek kan gezien het aantal besmettingen helaas nog niet. Als laatste is er ook stilgestaan bij de financiële gevolgen voor de sportsector. Het kabinet heeft oog voor de sportsector en -verenigingen die grotendeels op vrijwilligers draaien en lang gesloten zijn. Sportminister Tamara van Ark heeft toegezegd zich in te spannen om de financiële gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Tamara van Ark: "onder de indruk van de vrijwilligers"

Tamara van Ark (minister voor Medische Zorg en Sport): “We willen het liefst allemaal weer kunnen sporten zoals we dit gewend waren. Sport en bewegen zijn enorm belangrijk om fit te blijven. Helaas zijn er op dit moment geen versoepelingen mogelijk gezien het hoge aantal besmettingen. We kunnen als samenleving ons steentje bijdragen door ons allemaal aan de maatregelen te houden. Ik ben onder de indruk van de sportverenigingen en de enorme hoeveelheid vrijwilligers die ondanks de beperkende maatregelen zoveel mogelijk mensen plezier laten beleven aan sport en bewegen. We blijven de komende tijd in gesprek met de sportsector om te kijken wat er mogelijk is aan versoepelingen.”

Groepsgrootte 4

Anneke van Zanen- Nieberg (voorzitter NOC*NSF): “We hebben goed overleg gehad over de bijdrage die sport kan leveren aan een gezondheid in de samenleving. Er is vooral gekeken naar wat wel kan en op welke termijn. Goed dat we met onze sportverenigingen in ieder geval voor de jeugd in de komende weken al een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het sport- en beweegaanbod. Ook is gesproken over de financiële impact van deze crisis op de sportverenigingen en de zorg die wij daarbij hebben. Het is bovendien goed dat aan het OMT gevraagd wordt of en hoe we de trainingen in januari weer mogelijk kunnen maken zonder de beperking van de groepsgrootte van 4. Ik ben verder blij met de toezegging van minister Van Ark om zeer serieus met ons in gesprek te blijven over de negatieve effecten van de omzetderving die er bij alle sportverenigingen is. Zij zal zich inspannen om hier ondersteuning voor te vinden, naast de steun die al is toegezegd op de huren van de accommodaties. Het is goed te zien dat het belang van de sportinfrastructuur in Nederland wordt erkend, zowel door premier Mark Rutte als onze sportminister Tamara van Ark. Wij blijven graag met hen in overleg.”

Foto: Tamara van Ark (foto met dank aan Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Deel dit artikel