Meer slaapproblemen en psychische klachten onder jongvolwassenen

09 november 2023

Train jij jongeren? Houd er rekening mee dat deze groep meer slaapproblemen heeft en ook meer psychische klachten dan in het verleden. In 2022 zei 22 procent van de 12- tot 25-jarigen dat ze in de afgelopen twee weken slaapproblemen hebben gehad. 16 procent van de jongeren had in de afgelopen vier weken psychische klachten.

De percentages jongeren met slaapproblemen, psychische klachten en depressie zijn vergeleken met 2017 toegenomen. Dit meldt het CBS op basis van de Gezondheidsenquête naar aanleiding van het vandaag verschenen Jaarrapport Jeugdmonitor.

In 2022 zei 22 procent van de jongeren van 12 tot 25 jaar in de afgelopen twee weken slaapproblemen te hebben gehad. In 2017 was dit 14 procent. Het aandeel jongeren dat zich in de afgelopen twee weken belemmerd voelde door slaapproblemen was in 2022 twee keer zo hoog als in 2017. Ook het aandeel jongeren met psychische klachten in de afgelopen vier weken was in 2022 twee keer zo hoog als in 2017. Het hebben van psychische klachten betekent in de Gezondheidsenquête dat iemand een somscore van minder dan 60 heeft op de Mental Health Inventory 5. In 2022 had 12 procent van de 12- tot 25-jarigen naar eigen zeggen een depressie gehad in het afgelopen jaar. In 2017 was dat 5 procent.

Ondanks dat er twee keer zoveel jongeren waren die zeiden last te hebben van psychische klachten, depressie of belemmeringen door slaapproblemen, nam het percentage jongeren dat contact had met een psychische zorgverlener minder toe: van 11 procent in 2017 tot 14 procent in 2022.

1 op de 4 jongvolwassenen heeft slaapproblemen

Van de 12- tot 18-jarigen had 20 procent van de meisjes en 14 procent van de jongens slaapproblemen in 2022. 10 procent van de meisjes in deze leeftijdsgroep zei nogal, veel of heel veel belemmerd te zijn door slaapproblemen, tegen 5 procent van de jongens. Ruim een op de vier jongvolwassenen (26 procent) van 18 tot 25 jaar zei slaapproblemen te hebben en 13 procent zei belemmerd te zijn door deze slaapproblemen. Hierbij waren er geen statistische verschillen tussen mannen en vrouwen. Dit kan doorwerken in het herstel ná trainingen.

Meer psychische klachten bij vrouwen dan bij mannen

Bij jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar was het aandeel jongeren met psychische klachten met 20 procent hoger dan in de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar (11 procent) in 2022. Van de meisjes van 12 tot 18 jaar had 15 procent psychische klachten in de afgelopen vier weken, tegen 8 procent van de jongens. Bij 18- tot 25-jarigen hadden twee keer zoveel vrouwen als mannen psychische klachten: 27 tegen 13 procent in 2022.

Deel dit artikel