6 tips voor praktische mentale begeleiding in de training

29 maart 2019

29 maart 2019 - Trainingsschema’s, daar willen vrijwel alle hardlopers mee werken, blijkt uit onderzoek (zie hiervoor het komende magazine ProLoop). Het zijn maar cijfers op papier. Hoe hardlopers trainingen, progressie, terugval en leuke momenten ervaren staat niet in schema’s maar beïnvloedt wel hoe zij voor de trainer staan. Daarom 6 tips voor de zo belangrijke mentale begeleiding.

Iedereen ervaart een trainer en zijn of haar trainingen weer anders. Waar de één druk voelt tijdens een training, zit de andere hardloper losjes in zijn vel. Voor de verbindingen in de groep en voor de vooruitgang van de groep in de breedte moet je als trainer meer doen met mentale begeleiding. Alleen schema’s en data voorhouden, daar help je alleen sterk zelf gemotiveerde lopers mee. Hoe pak je het aan?

1 Van perspectief groep naar individu

Je staat voor een groep en je bent als trainer geneigd de groep als één geheel te zien. Je spreekt tegen een groep maar als het om mentale ontwikkeling gaat dan geldt dat je voor de individuen aanspreekbaar bent. Tijdens die gesprekken komen de negatieve maar ook de positieve kanten naar voren van de training. Je kunt dan ook ontdekken waar de thuissituatie helpt of schuurt met het sportleven van je hardloper. Openstaan voor een goed gesprek, vinden veel hardlopers belangrijk aan een trainer of coach.

2 Individuele doelen en motivatie

Omdat het toch om de individuele ontwikkeling van je hardlopers gaat, staan de persoonlijke doelen op het spel. Waarschijnlijk heb je als trainer meerdere doelen voor de groep. Bij mentale ontwikkeling moet je weten wat er aan de hand is met de individuele hardlopers en daar horen ook persoonlijke doelen bij. Je ontdekt wat iedere hardloper motiveert en welk doelen zij daar aan verbinden. Dat is waardevolle kennis want daarmee kun je echt iemand verder helpen.

3 Mentale ontwikkeling vast onderdeel training

Je ziet het nog niet vaak, mentale ontwikkeling als vast onderdeel van de trainingen. Veel trainers zijn opgeleid met oefenvormen, schema’s en fysieke opbouw naar doelen. Mentale ontwikkeling is niet soft, je kunt het gewoon verbinden aan de doelen. Maak het tot een vast onderdeel van je trainingspraatjes. Als hardlopers door deze korte blokken over ontwikkeling extra inzicht krijgen in zichzelf help je hen en waarschijnlijk ook de groep.

4 Ken je grens

Je bent geen psycholoog. Merk je dat er mentale problemen zijn die verder reiken dan je kennis als coach, verwijs de hardloper door. Het is daarom slim om een lijst te hebben met instanties en namen waar je lopers naar kunt verwijzen.

5 Wie is kwetsbaar?

Heeft een hardloper mentale problemen, dan is hij of zij kwetsbaar voor de woorden en gedrag van anderen uit de trainingsgroep. Zorg er voor dat je als trainer extra alert bent op gedrag naar de kwetsbare personen. Bied altijd een veilige sportomgeving en dat geldt ook voor de mentale omgeving.

6 Samen beter en sterker

Stimuleer sociale activiteiten. Veel mensen vinden met name de introductie bij een nieuwe groep eng. Het kan gaan om volledig nieuwe leden maar het kan ook gaan om de overstap van een ervaren loper naar een volgende trainingsgroep. Door het stimuleren van sociale momenten met de groep verlaag je mogelijke angsten voor de groep. Daarbij krijgen de lopers het gevoel dat ze allemaal welkom zijn. Deze goede thuishaven kan er voor zorgen dat hardlopers zich goed voelen en dat leidt vaak ook tot betere prestaties of inzet.

Deel dit artikel