Tips voor trainen op tijd en niet op afstand

12 juli 2019

Al maak je de trainingen nog zo aantrekkelijk en gevarieerd, je blijft zitten met een stevig probleem. Als trainer krijg je alle soorten hardlopers voor je neus. Niet dat de een beter is dan de ander maar de verschillen zijn groot. Trainen op afstand is bij groepen waarin de individuen sterk verschillen niet handig. Probeer de variant in tijd.

Afstand niet altijd goed middel voor opbouwen

Stel je geeft de opdracht om een 1500 meter te lopen als onderdeel van een training. Waar de ene hardloper zonder problemen een duurloop in vier minuten per km loopt, doet de ander daar 6 minuten over. Na die km is het afstandsverschil tussen de twee lopers ook groot. Als je dat doet met een groep van acht of vijftien mensen, zit je met een volledig verspreide groep. Maar de afstand kan voor de één prima uitpakken, voor de ander is het teveel en is het beste van de training er al weer af. Dat is contra productief vanuit de gedachte dat je met trainingen juist bouwt aan de capaciteiten van je hardlopers.

Je kunt dit gedeeltelijk ondervangen door niet op afstand opdrachten te geven maar op tijd. Zorg daarbij wel voor een route of ronde dat snelle en langzamere lopers elkaar weer snel kunnen treffen.

Om te variëren met het bereiken van duurvermogen kun je de looptijd bijstellen; inkorten of verlengen. Je kunt er als trainer voor kiezen om niet de duur te verlengen maar eerst de kwaliteit of snelheid te verhogen binnen die tijd.

Duidelijke ijkpunten

De ervaring leert dat je per 3 tot 4 weken per lid van de groep bekijkt hoe de ontwikkeling van duur en kwaliteit verloopt. Op basis van alle opgetelde gegevens bepaal je of je voor de hele groep de tijdsduur van de afstanden verlengt of dat je nog eerst de afstand bevriest in de focus legt op kwaliteit.

Lopen op tijden en je jaarplan

Het grote voordeel voor je jaarplan is dat je na iedere 3 tot 4 weken een nieuw ijkpunt hebt. Je weet zelf hoe de groep er voor staat en of je aanpassingen moet maken op je jaarplan. Tenslotte is een jaarplan geen papieren tijger maar een set haalbare en slim gestelde doelen en manieren om die doelen te bereiken.

Beter grip op lastige begrip belastbaarheid

Je komt als trainer weer uit bij het punt van belastbaarheid. Dat is meestal makkelijker te vangen in tijd dan in afstand. Voorbeeld: je weet door de trainingen die je geeft dat een loper in de praktijk 3 keer 45 minuten per 7 dagen belastbaar is. Het lichaam kijkt niet naar afstand maar naar hoe intensief de trainingen zijn. Dat is per atleet beter aan te wijzen in tijd dan in kilometers.

Als trainer wil je de individuen en de groep binnen de grens van de belastbaarheid te houden. Blessures zijn niet alleen vervelend, het schopt ook je planning door de war en het geeft veel stress en onrust. Vanuit die gedachte is het trainen met tijden een handige strategie om veel voor elkaar te krijgen. Je kunt beter de mix van duur, intensiteit en belastbaarheid bewaken.

Deel dit artikel