Zorgt een marathon voor een gezonde levensstijl?

13 december 2019

Mensen doen mee aan een marathon vanwege meerdere uitdagingen. Gezond leven is daar een onderdeel van. Houden deze sporters ná het evenement ook een gezonde levensstijl? Ja, blijkt uit onderzoek van Mulier Instituut onder deelnemers van de marathon in Amersfoort. Nadeel van dit onderzoek, het is de verwachting van de respondent en niet de meting wat er werkelijk is uitgevoerd.

Circa een derde van de deelnemers (29%) van de Marathon Amersfoort 2019 verwacht in de 12 maanden na het evenement, door deelname aan het evenement, minder vet, suiker en/of zout te eten. Daarnaast verwacht 25 procent van de deelnemers door deelname aan het evenement minder alcohol te drinken en 28 procent denkt minder te roken.

Dit blijkt uit het factsheet ‘Marathon Amersfoort 2019’ van het Mulier Instituut. In 2020 wordt uitgebreider over de resultaten gerapporteerd. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het project Run for Health, dat wordt gefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Commissie. Het project wil sporten, bewegen en maatschappelijk welzijn bevorderen door de organisatie van hardloopevenementen.

Andere bevindingen:

  • In de 12 maanden voorafgaand aan het evenement is door de deelname aan het evenement 24 procent van de deelnemers minder vet, suiker en/of zout gaan eten, 37 procent minder alcohol gaan drinken en 30 procent minder gaan roken.
  • De grootste winst: zonder deelname aan het evenement zou 54 procent van de deelnemers aan de Marathon Amersfoort minder gesport hebben in de 12 maanden voorafgaand aan het evenement.
  • 89 procent van de deelnemers beveelt het evenement aan.
  • 79 procent van de deelnemers neemt waarschijnlijk volgend jaar weer deel aan het evenement.

De data voor dit onderzoek zijn verzameld met een online vragenlijst in de periode juni-juli van 2019. De doelgroep bestond uit deelnemers van 18 jaar en ouder die aan het hardloopevenement meededen. 947 deelnemers hebben een volledige vragenlijst ingevuld.

Deel dit artikel