Verkeer onveiliger in coronatijd

20 mei 2020

In de coronacrisis doet zich een vreemde ontwikkeling voor. De automobiliteit neemt af maar de verkeersonveiligheid neemt toe. Het wordt voor trainers en assistenten extra opletten bij situaties waarbij je verkeer kruist. Dit artikel sluit af met 4 tips.

De ANWB vindt het zeer zorgelijk dat het verkeer onveiliger lijkt te worden, ondanks afname van de mobiliteit als gevolg van corona. Onderzoeksbureau VIA publiceerde op 14 mei een onderzoek waaruit blijkt dat het aantal verkeersslachtoffers tegen de verwachting in tijdens de coronacrisis niet is gedaald. Vooral onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers, voetgangers en kinderen zijn meer slachtoffers gevallen. Of het daarbij ook ging om sporters zoals hardlopers is niet vermeld. Daarnaast is er een toename van het aantal snelheidsovertredingen. De ANWB roept steden en provincies op om te investeren in veilige infrastructuur voor fietsers, wandelaars en automobilisten.

Groei langzamer verkeer, wandelen en fietsen

Als je als trainer of vereniging contact hebt met je gemeente over het protocol voor trainingen met anderhalve meter kan het verstandig zijn om je zorgen kenbaar te maken over de veiligheid van je groepen in het verkeer. Je krijgt daarbij indirect hulp van ANWB. Er wordt meer gefietst en gewandeld in steden en dat zal nog verder toenemen als gevolg van het coronavirus, is de verwachting. Daarom benadrukt de ANWB dat aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers steeds belangrijker wordt. De ANWB pleit dan ook onverminderd voor een veilige inrichting van de wegen en fietspaden in steden. Daarnaast vindt de organisatie dat er strikt gehandhaafd moet worden op snelheidsovertredingen.

1 - Door trainingen op minimaal anderhalve meter krijg je lange groepen hardlopers. Let daarom extra op als je verkeer kruist. Vraag je lopers altijd zelf te blijven denken en inschatten of een verkeerssituatie veilig is. Het is beter om even een groep te laten wachten dan dat er een ongeval plaatsvindt door gehaaste lopers die nog net willen aansluiten.

2 - Kijk als trainer en begeleider goed naar het verkeer en maak oogcontact met bestuurders.

3 – Vooral tegen het einde van de training slaat de vermoeidheid toe. De aandacht voor het verkeer daalt dan. Dat is een deel van de training waarbij trainers en begeleiders extra alert moeten zijn op het verkeer.

4 - Het is meteen ook een signaal om een EHBO-kit mee te nemen.

Deel dit artikel