Hogescholen werken aan opleidingen voor coaches en trainers

14 februari 2021
Trainercoach in actie met de jongens van groep 7Pixabay

Mensen die van het trainen en coachen van talentvolle en topsporters hun vak willen maken, kunnen volgend jaar aan de slag aan een aantal hogescholen in Nederland. De Hogeschool van Amsterdam heeft in samenwerking met sportbonden groen licht gekregen om te starten met een opleiding tot topsport- en talentcoach, meldt NOC*NSF.

De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) gaf de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onlangs een positief advies voor de Associate Degree (AD) Sport, met het uitstroomprofiel Topsport- en Talentcoach aan de HvA. Dit betekent dat de overheid erkent dat topsport- en talentcoach een beroep is waaraan behoefte is in Nederland en ziet dat dit vak een plek verdient in het onderwijssysteem.

Recht op een goede trainer-coach

Het positieve advies is een mijlpaal in het proces waaraan al een tijd gewerkt wordt, vertelt Maurits Hendriks, technisch directeur bij NOC*NSF. "Lang geleden zagen we al in dat beschikken over goed opgeleide professionals een van de belangrijkste voorwaarden is om de Nederlandse sport verder te helpen. We stelden toen dat iedere sporter, maar vooral elk kind dat sport, recht heeft op een goede trainer-coach. In de toenemende complexe wereld van topcoaches zagen we bovendien dat we trainer-coaches, en daarmee ook sporters, helpen met een betere opleiding."

Vervolgens werkte NOC*NSF samen met een aantal hogescholen en sportbonden in Nederland om een gedegen opleiding voor ambitieuze trainer-coaches te realiseren. "Deze erkenning is daarin een cruciale stap," vervolgt Hendriks. "Dit betekent dat we in het schooljaar 2022-2023 kunnen beginnen met een unieke opleiding, de Associate Degree sport. Daar zijn we uiteraard enorm blij mee. Als deze opleiding had bestaan toen ik mijn studiekeuze moest maken, dan had ik als ambitieuze trainer-coach niet lang getwijfeld."

Vervolgens werkte NOC*NSF samen met een aantal hogescholen en sportbonden in Nederland om een gedegen opleiding voor ambitieuze trainer-coaches te realiseren. "Deze erkenning is daarin een cruciale stap," vervolgt Hendriks. "Dit betekent dat we in het schooljaar 2022-2023 kunnen beginnen met een unieke opleiding, de Associate Degree sport. Daar zijn we uiteraard enorm blij mee. Als deze opleiding had bestaan toen ik mijn studiekeuze moest maken, dan had ik als ambitieuze trainer-coach niet lang getwijfeld."

Hogescholen in de startblokken

De HvA is de eerste hogeschool die positief advies ontvangt voor de opleiding tot topsport- en talentcoach. Maar ook Fontys, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Zeeland en Windesheim staan in de startblokken om met een AD Sport van start te gaan. Het gaat om opleidingen met verschillende uitstroomprofielen: buurtsportcoach, sportondernemer, ondernemende leefstijlcoach of ook topsport- en talentcoach.

Voor de HvA is de stap naar een Associate Degree Sport een logische vertelt Thom Terwee, opleidingsmanager ALO Amsterdam aan de HvA. "De HvA, en in het bijzonder de Faculteit Bewegen Sport en Voeding is altijd sterk verbonden geweest met topsport en talentontwikkeling. Niet alleen studeren veel topsporters aan de HvA, ook spelen onze lectoraten een belangrijke rol in de topsport en talentontwikkeling. We zijn al tien jaar partner van NOC*NSF in het opleiden van toptrainer-coaches en bestuurders via de Topcoach5 opleiding; de voorloper van opleiding die we nu gaan starten. We zijn daarom erg trots dat onderwijs en sport samen de AD Sport, met in ons geval, het profiel topsport- en talentcoach hebben ontwikkeld."

Deel dit artikel