De hardwerkende coach

17 maart 2021

Voor Covid-19 zag je het vaak gebeuren bij de loopgroep. De coach staat langs de kant en houdt af en toe een praatje. Makkelijk toch, dat coachen? Nou, nee.

Coachen is een werkwoord en dat betekent in de praktijk dat je in ieder geval goed moet blijven nadenken over wat je zegt en hoe je dat zegt. Je kunt praatjes houden maar uiteindelijk moet je tot actie overgaan. Coachen is hard werken.

Wat zeggen ze nu?

Ten eerste ben je een actieve luisteraar. Dat betekent niet alleen maar luisteren naar wat iedereen in de groep zegt maar ook de voelsprieten uit wat dat betekent in de context. De belevingswereld van loop- en trainingsgroepen kan enorm verschillen. De ene groep staat te popelen om een persoonlijk record te lopen op de marathon. Dat zijn de pure hardcore fans van de prestatiesport hardlopen. Terwijl de andere groep vooral is gekomen voor de sociale contacten. Dat zijn verschillende werelden en daar moet je als coach in kunnen schakelen. Of anders moet je toch echt zelf kiezen welke groepen het beste bij je passen. Geen passie in coaching bij een bepaalde groep zorgt voor een kortsluiting met de groep en dan houd je het niet lang vol. Geef de aandacht aan mensen, dan pas gaat het trainer zijn echt waarde krijgen. Dat is een deel van dat harde werken in trainingen en coaching, die aandacht geven.

Zorg voor de actie

Ten tweede breng je als trainer mensen in actie. De praatjes met elkaar en over elkaar gaan vaak onbewust over de wensen in het sportleven. Breng die wensen tot actie, dat is je rol als coach. Laat het gebeuren en geef richting aan de wensen en de inzet die erop volgt. Voor de een is dat 10 minuten tempo x terwijl de ander 5 x 2 minuten in een parcours doorloopt.

Je kan niet alle ontwikkelingen van je lopers controleren en je wilt het waarschijnlijk ook niet dicteren. Vraag dan regelmatig de vervelende vraag: “Heb je bereikt waar we het eerder over hadden?” Dat doel hoeft lang niet altijd een tijd of een snelheid te zijn. Het kan ook zijn dat een loper weer anderhalf uur lekker actief is geweest en dat is ook een legitiem doel.

Coachen naar de horizon

Trainen en coachen van hardlopers gaat samen met een golfbeweging waarbij op de horizon het doel staat. Je kunt wel voor dat ver weg liggende doel mensen in actie zetten maar meestal is het zó ver weg dat lopers mentaal ook weer stilvallen. De hardwerkende coach weet dat het nodig is, dat het proces van trainen aantrekkelijk is. Het doen en maken van al die kleine stapjes is aantrekkelijk genoeg om aan het grote doel te werken.

Zorg daarom voor een open mind, veel variatie, humor, tussenliggende uitdagingen. Gebruik daarvoor de wensen die je hoort. Beginnen je hardlopers over yoga terwijl je er als trainer nooit aan hebt gedacht? Zoek uit of je de trainingen en yoga kunt combineren.

Het zit ook tegen

Trainen is meegaan in de golfbeweging van wat goed gaat en minder aanslaat. Niemand heeft een strakke rechtlijnige weg omhoog. Niemand reageert hetzelfde op de trainingsprikkels in een schema. Houd je hardlopers voor dat trainen voor dat grote doel een golfbeweging is. Zit het tegen? Blijf in actie komen. Zit het mee? Versterk in je coaching de sterke onderdelen die je waarneemt.

Ik ben er voor je

Wat moet de hardwerkende coach vooral doen? Er zijn voor je lopers. En combineer dat vaak met de vraag hoe je het samen beter kunt doen. De ‘hoe-vraag’ hoef je niet altijd zo letterlijk te stellen. Bedenk voor jezelf alternatieve zinnen en vragen om achter de ‘hoe’ te komen. Een ‘hoe’ kun je ook voorstellen: “als we het nu verdelen in 2 x 5 minuten, 3 x 4 minuten en nog 4 x 1 minuut, kunnen we dan makkelijker vooruit komen?” Je zet het gesprek in gang over de ‘hoe’ op een andere manier in het trainingsproces.

#coach #trainer #hardlopen #hardwerkendecoach

Auteur: Marc Gerlings

Deel dit artikel