Overheid maak een campagne voor sport en trainers

Pleidooi voor positieve actie overheid

10 december 2021

De voorzitter van Hardlooptrainers Nederland wil dat de overheid tijdens de korte lockdown een positieve maatregel neemt voor de sport: plan een campagne voor deelname en promoot trainers. Vanuit NOC*NSF is de lobby gestart om overheidssteun in te zetten voor het overeind houden van de sportinfrastructuur. Hardlooptrainers Nederland ziet een fundamenteler probleem, sporters zeggen hun lidmaatschap op.

Hoe zit het op het moment van het drukken van ProLoop magazine? Publiek is niet meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateur- en de professionele sport, in de sportkantines en op het buitenterras gelden vaste zitplaatsen en de horecavoorzieningen van sportaccommodaties moeten vanaf 20.00 uur ‘s avonds dicht. Dat zijn de aanvullende maatregelen die het demissionaire kabinet in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus voor de sport heeft aangekondigd. Daarnaast geld het dvies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand te houden, ook op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is. De maatregelen gingen zaterdag 13 november om 18.00 uur in. Dit is de zogenaamde korte lockdown.

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF: “De maatregelen brengen grote problemen voor de sportsector met zich mee. Sportevenementen zonder publiek zijn financieel gezien nauwelijks te organiseren. Voor veel sportclubs is het vrijwel niet mogelijk om rond te komen zonder de kantineopbrengsten en op de vrijwilligers van onze sportclubs wordt weer een groot beroep gedaan om alle maatregelen in te voeren. Steun van gemeenten en de landelijke overheid is essentieel bij het incasseren van deze zoveelste klap voor de unieke sportinfrastructuur die wij in Nederland in de afgelopen meer dan honderd jaar hebben opgebouwd. Ik vertrouw erop dat de aangekondigde steunpakketten snel komen en direct effectief worden. Velen in de sport maken zich terecht zorgen over de grote risico’s die de sportsector bedreigen, niet alleen voor de korte termijn maar juist ook voor de toekomst.”

Sportdeelname bij verenigingen stimuleren

Theo van Maanen ziet door de verschillende coronamaatregelen in 2021 een langzame trend dat leden van hardloop- en atletiekverenigingen hun lidmaatschap opzeggen. Hij begrijpt de ontwikkeling. Een baan kan er nog zo mooi bij liggen, als je niet mag trainen bij je vereniging of trainer, of het wordt minder aantrekkelijk door verschillende maatregelen dan houdt ergens de loyaliteit van een lid op, is zijn mening. De steun voor de sportinfrastructuur is begrijpelijk maar Van Maanen ziet liever dat de overheid proactief de sportsector helpt. “Nu er een lockdown is, kan de overheid een plan laten opstellen om de deelname aan de sport te vergroten en trainers op een positieve manier te promoten. Trainers zijn een van de belangrijkste redenen om deel te nemen aan de sport. Hun kennis, enthousiasme en inzet zorgen er voor dat mensen jarenlang blijven sporten. We vragen de overheid om dan nu een campagne te bedenken om weer de sportdeelname te verhogen en op het moment dat er weer meer mag na de lockdown dat de campagne wordt gestart.”

Deel dit artikel