KidsRunningTrainer is back

07 januari 2022
RONALD: “JE HEBT EEN DIDACTISCHE LIJN NODIG BIJ KINDEREN, ZEKER IN EEN SERIE VAN TRAININGEN." Ronald Smidts

Ronald Smidts is als pupillentrainer verbonden aan atletiekvereniging Ciko’66 in Arnhem. Met veel inzet heeft hij de pupillentrainingen nieuw elan gegeven in de afgelopen jaren. Met gezonde zelfreflectie vroeg Ronald zich af of hij wel opleider wilde worden van de Opleiding KidsRunningTrainer van Hardlooptrainers Nederland. Gelukkig heeft hij toegezegd. De eerste opleiding vindt plaats op zaterdag 26 februari bij Ciko'66 in Arnhem.

Het is door zijn zoon dat Ronald Smidts (44) het pad insloeg van het trainerschap. De generaties volgen elkaar op, want ook in zijn jeugd stond hij op de atletiekbaan. Zelf deed hij fanatiek aan atletiek, maar door werk en gezin verwaterde dat. Tot drie jaar geleden. Ronald: “Als je ziet dat je eigen kind interesse heeft in atletiek, dan kom je er als ouder toch weer in. De vereniging zocht trainers voor de pupillen en zo ben ik in het trainerschap gerold. Daarna heb ik zelf meerdere trainingen gevolgd. Bij Ciko is het zo dat als je interesse hebt er heel veel aangeboden kan worden. Ook heb ik zelf veel uitgezocht op het gebied van trainingen en oefenstof. Als pupillentrainer werk je aan alle atletiekonderdelen, zeker ook het lopen. Toen ik startte zag ik dat er aan de basis van het hardlopen veel verbeterd kon worden. Er waren veel trainingen waarin het hardlopen geen rol speelde. Kinderen die graag wilden lopen, gingen daarom in volle vaart in- en uitlopen. Ook zaken als looptechniek werden te weinig behandeld. Ik zie hardlopen als een basisbeweging die je helpt bij alle andere onderdelen in de atletiek. Die basis moet goed zijn, want die heb je overal voor nodig. In de afgelopen drie jaar heb ik met een co-trainer veel ingezet op lopen en looptechniek en dat was niet gebruikelijk. Naar mijn bescheiden mening zijn lopen en balans de basis van elk onderdeel. Structureel wordt in de trainingen nu meer ingezet op looptechniek en balans. Dat vinden we heel belangrijk. Dat lukt niet alleen, daar moet je de andere trainers ook in meekrijgen.” Dit klinkt allemaal heel doortastend maar tijdens het interview komt Ronald rustig over. Hij lijkt soms op de woorden te kauwen voordat hij zijn zinnen formuleert. De meeste andere trainers die we spreken zijn juist enthousiaste types. “Dat is Ronald zeker op de baan. Ik heb hem trainingen zien geven en dan zie je de focus en de kennis. Hij is daar heel goed,” meldt voorzitter van Hardlooptrainers Nederland Theo van Maanen. Dat vormde de klik om Ronald te vragen voor de herboren Opleiding KidsRunningTrainer van Hardlooptrainers Nederland. Vier jaar geleden werd de opleiding gestart als een tweedaagse opleiding. Vervolgens lag de opleiding een paar jaar op de plank. Nu wordt gekeken naar een eendaagse opleiding. Door het bestuur van Hardlooptrainers Nederland en Ronald Smidts wordt deze winter opnieuw gekeken naar de inhoud en de didactische lijn van de opleiding.

“Als je als hardlooptrainer kinderen wilt opleiden, dan moet je aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen”

Fanatiek in didactiek

Didactiek is een cruciale factor. Dat bleek bij de start en de doorontwikkeling van de Opleiding TrailRunningTrainer – basis. Veel trainers hebben moeite met de didactische lijn in de opzet van een training en bij een serie van trainingen. “Ik ben zelf onderwijzer. Didactische vaardigheden pas ik al twintig jaar toe in mijn werk. Op dat vlak heb ik veel bagage en ja, dat helpt zeker bij de opzet en de uitvoering van deze opleiding. Ik werk met oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en dan heb je meteen veel ervaring met groepen. Als je als hardlooptrainer kinderen wilt opleiden, dan moet je aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hoe pak je dan een training aan? Dat is echt anders dan bij volwassenen. Je hebt een doel maar je hebt bij kinderen verschillende manieren om daar terecht te komen. Je bent er bewuster mee bezig dan als je die bagage niet hebt. Je hebt een didactische lijn nodig bij kinderen, zeker in een serie van trainingen.”

Trainingen moeten meer dan ‘leuk’ zijn

Ben je hardlooptrainer en je denkt aan de koppeling naar trainingen voor de jeugd, dan heb je als eerste gedachte ‘maak het leuk’.‘Leuk’ is wel goed maar het gaat schuren als dat de spil is in de trainingen. Want haal je puur met leuke trainingen je doelen? Daar denkt Ronald heel anders over. Leuk is mager. “Bij pupillen moet het zeker leuk zijn maar zij zitten in een leeftijd waarin ze het makkelijkste leren in hun hele leven dus dat het alleen maar leuk moet zijn hebben mijn co-trainer en ik snel doorgeprikt. Bied veel aan waarvan ze kunnen leren. Het is voor hen het ideale moment in hun leven. We zien dat het hardlopen bij de vereniging serieuzer wordt aangepakt en dat vind ik een goede ontwikkeling. Dan kun je de doelen in balans, coördinatie en looptechniek bereiken. Het gaat ook ergens om.”

Bewust van het groepsproces

Dan maken we in het gesprek de doorsteek naar de onderdelen van de opleiding. Omdat de opleiding deze winter tegen het licht wordt gehouden is nog niet alles panklaar. Deze opleider pakt er wel onderdelen bij die in Ciko zorgen voor succes.
“Een training is een groepsproces. Ik heb trainers aan het werk gezien die kinderen niet eens van naam kenden. Je moet niet zomaar trainingen draaien bij pupillen. Dan bereik je niet veel. Kinderen haken af als je niet ingaat op hun belevingswereld en hun groepsgedrag. Je krijgt een averechts effect als je doet alsof het volwassenen zijn. Dan vinden kinderen er eerst niets aan en vervolgens stoppen zij. Je raakt ze kwijt in het hardlopen. Vaak associëren ze die ervaring met sport en dan krijg je dat kinderen thuis op de bank gaan hangen. Ken de kinderen en ken de ouders. Je moet echt die ouders meekrijgen om er een succes van te maken. Hoe je dat doet, laat ik zeker zien bij de opleiding.” Ronald meldt dat de opleiding zeker geen theoretische dag wordt met heel veel uitleg. Deze nieuwe opleider is voorstander van lerend effect door elkaar als trainer aan het werk te zien. Samen buiten aan de slag, met alle positieve en ook opbouwende kritieken. Daar maakt een trainer die zich wil specialiseren in de ontwikkeling van de jeugd een leerzame dag van. Feedback en reflectie vormen coachende onderdelen in deze dag. Iedere trainer heeft een ander karakter. Het zal bij iedere opleidingsdag weer de kunst zijn om de sterke kanten van de karakters te koppelen aan de belevingswereld van het hardlopende kind. Ronald voegt er met een klein lachje aan toe: “Je wilt ook buiten aan de slag met al die trainers anders wordt het wel een heel lange dag.”

Kwaliteit: een stap terug

Ronald heeft in de afgelopen drie jaar met veel plezier de pupillentrainingen bij Ciko’66 gegeven, maar nu zet hij in het belang van de kinderen juist een stap terug. “De trainingen bij Ciko zijn op een laag pitje gezet door een nieuwe baan op een grotere reisafstand in Didam. Ik vind dat je er voor jeugd structureel moet zijn, want het is niet goed voor de continuïteit als je er maar af en toe bent. Kinderen hebben dat echt nodig, die herkenbaarheid voor kinderen en ouders moet je echt doorvoeren in je vereniging of groep. Dat is een van de keuzes die je moet maken voor de kwaliteit van jeugdtrainingen. Toen dat niet meer kon door mijn nieuwe baan heb ik besloten om er dan bijna helemaal vanaf te zien. Dat is zo een keuze die je moet maken.” Voor Hardlooptrainers Nederland is dat weer een meevaller. Nu heeft Ronald tijd om enkele keren per jaar de opleiding te verzorgen.

“Kinderen die graag wilden lopen, gingen daarom in volle vaart in- en uitlopen”

Gebrek aan motoriek en looptechniek

Wie de ontwikkelingen in de sportwereld bijhoudt hoort heel veel geluiden over de achteruitgang van de motorische vaardigheden van kinderen. De pandemie heeft voor te veel zituren gezorgd en dat gaat ten koste van de motorische vaardigheden. Kinderen rennen, springen en voetballen te weinig. Dat heeft niet alleen effect op de conditie maar ook de coördinatie neemt af. In de hardloopwereld klinkt het signaal dat kinderen conditioneel achteruitgaan. Ronald ziet het gebeuren, zowel in zijn ervaringen als schoolleider bij het Liemers College in Didam maar ook bij Ciko’66. “Ik zie kinderen van 8, 9 en 10 jaar die moeite hebben om een ronde goed te lopen. Als je dat ziet, weet je dat er iets mis is. Pak het als trainers goed op en laat kinderen eerst goed lopen. Alle kinderen, die ik in de afgelopen drie jaar heb getraind kunnen nu goed lopen. Als je goed kunt lopen, ben je getraind in evenwicht en stabiliteit. Als je het leuk vindt om goed te lopen dan komen de onderdelen van techniek echt wel goed over. Het is een proces, maak dat proces uitdagend voor kinderen. Pak daarom ook die andere atletiekonderdelen mee want dat maakt het zo leuk. Daar gaan we zeker bij de opleiding met elkaar aan werken. Ik hoop dat we veel kidstrainers kunnen bereiken.”

Opleiding KidsRunningTrainer
De bouwstenen zijn onder meer didactiek, belevingswereld, doelen, looptechniek, coördinatie, jeugd en hun netwerk van ouders of verzorgers, het groepsproces en planmatige uitwerking van trainingen. Via de nieuwsbrief, website en sociale mediakanalen van Hardlooptrainers Nederland houden we je op de hoogte. Schrijf je in
Deel dit artikel