Het platform voor de hardlooptrainer in Nederland!

Lid worden? Klik hier

Bijscholing

Coach de coach

Coach de coach

Bijscholing op 23 januari 2017 | 19.00 - 22.00 uur

Je bent een ervaren trainer/coach en wil graag je kennis en ervaring inzetten binnen de eigen vereniging. Je kunt met Coach de coach een bijdrage leveren door wat minder ervaren trainers/  coaches van de club te coachen in de praktijk. Jij ondersteunt hen bij het creëren van een sociaal veilig, plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat.

Hoe bied je structuur en hoe geef je op een positieve manier instructies en tips? Hoe geef je het goede voorbeeld en spreek je sporters aan op hun gedrag? Van de trainer/ coach bij een sportvereniging wordt veel gevraagd. Vol goede ambities gaat hij in de praktijk aan de slag en merkt dat niet alles even gemakkelijk gaat. Coaching van de trainers binnen de club tijdens trainingen en wedstrijden kan hierbij helpen. Deze rol kan vervuld worden door iemand binnen de vereniging die in staat is om anderen op een positieve manier te coachen: de Trainerscoach.

Is er binnen jouw vereniging (vanuit het bestuur en de technische commissie) draagvlak voor deze gemeenschappelijke manier van coachen? En ben jij iemand die deze rol van Trainerscoach binnen de vereniging kan en wil vervullen?

Met deze bijscholing kun je als Trainerscoach aan de slag om trainers binnen de eigen vereniging te begeleiden en te coachen op hun sociaalpedagogische kwaliteiten. Zo stimuleer je trainers om zich verder te ontwikkelen en werkt de club aan een gemeenschappelijke visie op coachen en de kwaliteit van trainers en coaches. Tijdens de bijscholing leer je de trainer te laten reflecteren op zijn gedrag en manier van coachen. Welk effect heeft dit op de sporters? Je leert:

  • gedrag te observeren en te analyseren (verbale en non-verbale uitingen)
  • je analyse te vertalen in concrete tips: wat gaat er goed, wat kan beter?
  • je observaties op een goede manier met de trainer te bespreken

Door ontwikkeling en begeleiding van trainers in de praktijk kun je doelgericht werken aan een groep trainers en coaches die daadwerkelijk in staat is het gewenste positieve sportklimaat te creëren en invulling te geven aan de pedagogische rol.

Deze scholing bestaat twee dagdelen + een praktijkbezoek.

Meer informatie

Wilt u ook abonnee worden van ons magazine Proloop?

Meld u nu dan aan!

Agenda

Algemene Ledenvergadering Hardlooptrainers Nederland woensdag 21 april 2021

ALV Hardlooptrainers Nederland

21/04/2021

Online
ALV
Lees meer